Annulatie


Kan je annuleren bij ziekte?

Ja. Gelieve meteen te verwittigen via e-mail. Indien je dochter/zoon ziek is en je hebt een attest van de dokter betalen we het inschrijvingsgeld voor een groot deel terug. Je recupereert 25 euro per gemiste dag.


Kan je annuleren omwille van andere redenen?

Je kan steeds de inschrijving annuleren, maar wij betalen enkel bij ziekte of andere wettige afwezigheden een deel terug (nl. 25 euro per gemiste dag). Op basis van het aantal inschrijvingen organiseren we het kamp en voorzien we per groepje een begeleider die hiervoor vergoed wordt aan de hand van een studentencontract. Onze begeleiders vallen onder een studentencontract en worden op voorhand aangeworven. We kunnen het niet maken om begeleiders te annuleren, indien er onvoorzien toch minder kinderen zouden deelnemen.


Daarnaast maken we ook op voorhand reeds een aantal kosten (huur locatie, aankoop materiaal en vieruurtjes, ev. reservatie betalende activiteiten, ...).  Wanneer te veel kinderen zouden annuleren, komen we in de problemen. We kunnen dus niet zomaar kosteloos annulaties aanvaarden.