Kleuters


Vanaf wanneer kan mijn zoon/dochter deelnemen?

Kindjes die schoolgaand en zindelijk zijn, kunnen deelnemen aan de kampen van BOENK!


Hoe ziet een kamp voor kleuters er uit?

Voor kleuters is het goed nog iets meer structuur en houvasten te bieden. Daarom gebruiken we volgende dagstructuur:

vooropvang - start kamp met verzamellied - kwartiertje voorlezen - activiteiten - middageten - rustmomentje - verzamellied - kwartiertje voorlezen - toneeltje in het thema - activiteiten - vieruurtje - einde kamp - naopvang.


Er is per groepje een vaste begeleider die de hele week zorg draagt voor het groepje kleuters. Deze begeleider heeft al wat ervaring in de begeleiding van peuters en/of kleuters. De activiteiten worden op maat van kleuters georganiseerd en ook daarbinnen wordt er nog gedifferentieerd. Zo kunnen zowel de kleinste (b)engeltjes als de iets oudere kleuters zich helemaal uitleven en genieten van de activiteiten. Er is steeds een extra 'vliegende' begeleider aanwezig.


Hoe zorgen we dat de kampen voor kleuters helemaal 'kleuterproof' zijn?

Bij BOENK! kunnen heel jonge kindjes al mee op kamp. Vanaf dat je kindje naar school gaat en zindelijk is, kan je inschrijven voor een kamp. Zo zijn ook peuters van harte welkom om deel te nemen aan een kamp van BOENK! De kleine (b)engeltjes vergen extra aandacht zodat ze zich snel thuis voelen bij BOENK!


Wat doen we om het de kleuters zo comfortabel mogelijk te maken?

 • Het kleuterdorp. Een aparte ruimte enkel voor de kleuters met allerlei speelgoed, matjes, tentjes, ballenbad, boekjes, ... Gezelligheid troef!
 • Ouders. Mama's en papa's mogen 's morgens hun kind afzetten in het kleuterdorp en kunnen meteen vertrekken, maar mogen evengoed blijven hangen tot wanneer zij willen. Als ouder voel je immers zelf best aan wat voor jouw kind het beste werkt.
 • Nabijheid van kleutertoiletten.
 • Activiteiten op maat. We zorgen dat we de activiteiten enerzijds haalbaar genoeg en anderzijds uitdagend genoeg maken. Hierbij proberen we binnen de groep te differentiëren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen splitsen we op in een groepje met de jongste kinderen en een groepje met de oudste kinderen.
 • Thema en inkleding. Wat is er nu leuker dan je fantasie de vrije loop laten en meeleven met een verhaal? Dagelijks spelen de begeleiders een toneeltje en worden de activiteiten ingekleed zodat de kleuters helemaal kunnen opgaan in het thema en verhaal van het kamp.
 • Springkasteel. op ieder kamp is er een springkasteel aanwezig. De begeleiders van de kleuters zorgen er voor dat de kleuters op een apart moment (los van de kinderen van het lager) ook mogen spelen op het springkasteel. Zo is dit niet te druk en waken we over de veiligheid.
 • Inschrijven per dag of per week. Is een volledige week te vermoeiend? Of is er een vaste oppasdag bij oma of opa die je liever behoudt? Je kan zelf kiezen op welke dagen je kind deelneemt. Geef door bij je inschrijving op welke dagen we je zoon/dochter mogen verwachten op kamp.
 • Fruit als vieruurtje. In de namiddag voorzien we voor alle deelnemers een stuk fruit. Indien nodig wordt dit geschild en in stukjes gesneden.
 • Rustmomentje. Na het middageten wordt er steeds een rustmomentje georganiseerd waarbij de kinderen de mogelijkheid hebben om een middagdutje te doen of rustig een boekje te lezen.
 • Deelnemersfiche. We bereiden ons graag goed voor. We vragen voorhand wat extra info op over je kind via de deelnemersfiche (Bv. doet je kindje nog een dutje, kan je kind zelfstandig zwemmen en/of hulpmiddelen nodig bij het zwemmen, contactgegevens van je huisarts, relevante medische info i.f.v. de activiteiten op kamp, ...). Begeleiders van BOENK! kunnen zo beter inspelen op de noden van je dochter/zoon. Begeleiders vallen onder het beroepsgeheim en gaan vertrouwelijk om met deze informatie.
 • ...


Kunnen de peuters/kleuters na de middag een dutje doen?

Omdat sommige kleuters nog deugd hebben van een dutje, is er na het middageten telkens een rustmomentje voorzien. Dit wordt georganiseerd op een vaste plek in het kleuterdorp. Dit is een rusthoekje met kussens, dekentjes, matjes en boekjes. Voor kleuters die geen dutje meer doen, is dit een vrij moment waarop ze binnen een boekje lezen. Na het rustmomentje starten we steeds met een kwartiertje voorlezen.